Studiozoe
Image default
Computers / Internet / Searching

Trends met betrekking tot zonnepanelen

Er is sprake van een technologische revolutie in de agrarische sector. Uit onderzoek blijkt dat de technologie op het gebied van precisielandbouw zich ontwikkelt in rap tempo. De winst die ermee te behalen valt, zowel in de portemonnee als op het gebied van duurzaamheid, is behoorlijk.

 

Wat moet er gebeuren?

De precisielandbouw is nog niet massaal omarmd. Wat moet er gebeuren? Techniek is snel in beweging waardoor technische producten, zoals zonnepanelen snel doorontwikkeld worden. Dit brengt kansen en bedreigingen met zich mee. Zonnepanelen kopen gebeurt vaker. Een kans kan zijn dat dat het product vanop den duur ook beter wordt en innoveert. Tegelijkertijd kunnen concurrenten met meer kapitaal deze innovatieslag sneller maken, waardoor een bedrijf achter de feiten aan zou kunnen lopen.

 

Onderzoek

Uit onderzoek van de Rabobank uit 2018 blijkt dat de komende jaren door de technologische vooruitgang een geringe verlaging van de kostprijs verwacht wordt. Bij handhaving van de Stimulering Duurzame Energie-budgetten kan het aandeel zonneprojecten stijgen. De Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie is bedoeld voor bedrijven en instellingen die hernieuwbare energie gaan produceren. Volgens de Rabobank spelen dunne-filmzonnepanelen een grote rol in de Nederlandse technologische toekomst. De Rabobank vindt dat de flexibele dunne-filmzonnepanelen op vele manieren kunnen worden toegepast. Dit kan bijvoorbeeld op dakpannen of ronde vormen. De sterke prijsdaling van de traditionele panelen zorgt voor uitstel van een doorbraak van deze nieuwe vorm. Dunne-filmzonnepanelen zijn dus best wel innoverend. Een bedrijf speelt hier dus op in door ook haar prijzen voor dunne-filmzonnepanelen te verlagen, terwijl de prestaties van haar panelen hetzelfde blijven. Je ziet consumenten ook zonnecellen kopen.

 

Factoren

Door middel van ecologische factoren wordt de fysieke omgeving in kaart gebracht.

De fysieke omgeving kan een kans of bedreiging bieden ten opzichte van de bedrijfsvoering. De ecologische factoren worden onderzocht met factoren, zoals het milieu, natuurbronnen, het klimaat en weersomstandigheden. Volgens onderzoek van Duurzaam Nieuws uit 2018 blijkt een ecologische trend dat er boost is in duurzame innovaties. In 2018 was er een onderzoek die aangaf dat duurzame energie in Nederland opgewekt door de zon vooral uit pv-panelen bestaat. De groei bij zonnestroom ligt veel hoger dan bij zonnewarmte. Dit is zo omdat de terugverdientijd korter is. Uit het onderzoek van de Rabobank bleek ook dat de vraag naar groene stroom groter dan het aanbod is in Nederland.

http://economy.nl