Studiozoe
Image default
Dienstverlening

Traineeship gemeente: betrokkenheid en wederzijds voordeel tussen student en bedrijf

De traineeship gemeente is een programma dat erin bestaat studenten met actuele kennis en een vernieuwende visie ten dienste te stellen van bedrijven, om samen te werken aan projecten die de student in staat stellen een meer praktisch perspectief te verwerven dat dichter bij de realiteit van organisaties staat.

Er bestaat vaak een aanzienlijke kloof tussen deze reële behoeften van de bedrijven en de academische programma’s, zodat de student, wanneer hij in dienst treedt, aanzienlijke tekortkomingen kan hebben, zowel wat de vereiste praktische kennis als wat de “emotionele vaardigheden” betreft.

Stages zijn dus een wederzijds voordeel voor zowel het bedrijf als de student. Zij veronderstellen ook een verbintenis tussen beide voor het genereren van waarde. De belangrijkste voordelen van een traineeship gemeente zijn:

 

Om zich aan te passen aan de werkroutine

Door deel te nemen aan een traineeship gemeente krijgt de student de kans om de verworven kennis op waarde te schatten en ook om in te grijpen als er een grote kloof bestaat tussen zijn kennis en wat de markt vraagt (masters, specialisatiecursussen, talen, enz.).

Bovendien begrijpt de stagiair in de werkomgeving welk gedrag, welke houding en welke vaardigheden in organisaties wenselijk zijn, naast de specifieke kennis die hij bij zijn afstuderen heeft verworven. Het is een kans voor specifieke bedrijven om hun potentieel te kennen en kan in de toekomst een bron van werkgelegenheid zijn.

Dit verband wordt steeds belangrijker

Innovatie en het genereren van talent worden van essentieel belang op een arbeidsmarkt die in de meeste sectoren ingrijpende reorganisaties en ingrijpende veranderingen heeft ondergaan.

In dit verband wordt het niet alleen voor bedrijven, maar ook voor de samenleving noodzakelijk om het bedrijfsleven dichter bij studenten en pas afgestudeerden te brengen en hen te begeleiden bij het zoeken naar een kwaliteits baan, het consolideren van hun kennis en het ontwikkelen van vaardigheden.

Deze stage programma’s worden zowel met universiteitsstudenten als met studenten in beroepsopleiding ontwikkeld, vooral in de laatste jaren waarin samenwerking met het in dienst nemen van jongeren een maatschappelijke prioriteit is geworden.

Het traineeship gemeente draagt fundamenteel bij tot het anticiperen op de realiteit waarmee jongeren in de zakenwereld te maken zullen krijgen, en stelt organisaties in staat de vernieuwende en geactualiseerde visie aan te trekken van het hebben van mensen met volledige kennis, een hoog leervermogen, capaciteit en grote motivatie om in de arbeidsmarkt te worden opgenomen.

 

De belangrijkste voordelen voor de onderneming zijn:

Vernieuwing van kennis (vaak meer theoretisch dan praktisch), nieuwe perspectieven op het gebruik van nieuwe technologieën die op het werk worden toegepast, innovatie en creativiteit.

Aanwerving van nieuwe vakmensen: mensen die stage hebben gelopen in bedrijven en die een uitstekende bijdrage hebben geleverd, maken een selectie mogelijk met grotere garanties op succes en met een veel kortere integratieperiode. Bovendien vermindert hun groot leervermogen de aanpassingsperioden aan een nieuwe positie.

De meest actuele visie op uw werkterrein draagt bij tot de verbetering van het concurrentievermogen van de ondernemingen in uw activiteitensector.