Studiozoe
Image default
Bedrijven

Google Trends! Wat is het en hoe kunt het gebruiken om te groeien?

Google trends is een openbare tool van google. Het kan gebruikt worden om de populariteit van zoekwoorden te bekijken over een bepaalde periode. Op deze manier kan er een bepaalde trend worden waargenomen voor een specifiek woord. Als we er van uit kunnen gaan dat de populariteit van een bepaald woord een goede afspiegeling is van de populariteit van een product in de “echte” wereld, dan hebben we met google trends een erg krachtige analyse tool.  Lees in dit artikel de voordelen en nadelen van Trends, en wat u er mee kunt als ondernemer.

Het aantal zoekopdrachten gedaan met Google kan een goede afspiegeling zijn van de actuele vraag naar fysieke producten. Dit is te zien in een tool als Google Trends. Typen we het zoekwoord “cd” in, dan zien we een langzame daling van de populariteit over de afgelopen 5 jaar. Typen we het woord “Zwembroek” in dan zien we een gelijkmatige trend, maar met grote pieken in de zomerperiode.  Trends die we zouden verwachten in de huidige tijd. Dit kan u als ondernemer een indicatie geven over de toekomst van een bepaald product.

De voordelen van Google trends zijn dus vooral:

  • Identificeren van marktkansen. Bij een stijgende trend kunt u uitgaan van een stijgende vraag naar een product.
  • Het ontdekken van seizoenspatronen. U kunt zo dus uitstippelen welke maanden de meeste marketing gedaan moet worden.

Andere voordelen van google trends zijn:

  • Het ontdekken van trends in gerelateerde onderwerpen. Trends laat ook zoekwoorden zien die gelinkt kunnen worden aan uw zoekopdracht. Dit kan direct kansen bieden doordat u ook de trends van deze woorden kunt analyseren.
  • Ontdek gerelateerde zoekopdrachten. Bekijk welke zoekopdrachten gelinkt worden aan uw zoekwoord. U ontdekt hierbij vaak populaire merken en productvormen. Dit biedt kans bij bijvoorbeeld het uitbreiden van uw assortiment of bij de productontwikkeling.

Nadelen van Google Trends:

  • Trends geeft enkel de relatieve populariteit aan. Dit betekent dat een bepaald meetpunt een waarde van “100” aangeeft, en de rest van de meetpunten daar een afspiegeling van zijn. Zo weet u dus wanneer een woord populair is, maar niet hoeveel mensen er nu op zoeken. Dit kan betekenen dat u inzet op een woord met oplopende populariteit, maar dat dit aantal zoekopdrachten is gestegen van 5 naar 8. Dit kan een vertekend beeld opleveren.
  • Nichemarkten kunnen niet altijd in beeld gebracht worden. Zoeken we op het woord “koeltechnische oplossingen”, dan krijgen we niet genoeg gegevens om een grafiek op te kunnen maken. Dit is jammer, want het is typisch een term die in de koelindustrie gebruikt wordt. Het levert in zeer specifieke markten dus geen inzichten op.

 

Dus wat kunt u met Google Trends

Kort gezegd, voorspellingen maken. U kunt de trends en ontwikkelingen van de afgelopen jaren bekijken en hier een oordeel over maken. U kunt de keuze maken om nieuwe markten te betreden, uit markten te stappen en weloverwogen beslissingen te maken omtrent het marketingbudget. Wanneer zet u uw middelen in en in welke situatie.

De valkuil

Alhoewel er met het blote oog ontwikkelingen in de grafiek kunnen worden waargenomen is niet altijd alles wat het lijkt. Pieken in de zomerperiode hoeven niet altijd te wijzen op seizoensgebondenheid. Tevens hoeft een langzaam stijgende lijn ook niet te wijzen op een oplopende trend. Die overweging ligt namelijk in het feit op de veranderingen in de grafiek statistisch significant zijn. Dit wil zeggen, dat de veranderingen in de grafiek dusdanige trends laten zien dat we hier niet onder uit komen. Bij Scripted hebben wij enkele modellen gemaakt die deze ontwikkelingen met behulp van statistiek kunnen analyseren. Zo blijkt een product bij nader inzien toch niet significant seizoensgebonden. U kunt het meten van significantie zien als een soort “veiligheid” marge. Zodat we zeker weten dat onze conclusies correct zijn.

Voorspellen

Voorspellen kunt u doen door simpelweg naar een grafiek te kijken en de huidige trend te volgen. Zo is het niet lastig te voorspellen dat de vraag naar cd’s verder zal afnemen en de vraag naar zwembroeken weer zal toenemen in de zomer. Toch steekt zich ook hier weer de valkuil op van de statistiek. Want neemt de groei nu trends gewijs toe of af? Dit kan lastig te zien zijn uit alleen de grafiek. Daarom hebben wij bij Scripted hier wederom een voorspellend model ontwikkeld die u met 95% zekerheid de mogelijk koers van een product laat zien.

Conclusie. Google trends kan een goede tool zijn wanneer u snel een mogelijk trend of ontwikkeling wil spotten. Voor een uitgebreidere analyse kunt u een bedrijfsscan van Scripted gebruiken, altijd up-to-date door de nieuwste data.

 

Teun Koldeweij

Oprichter Scripted Consultancy

https://www.scriptedconsultancy.com/blog/325060_google-trends-wat-is-het-en-hoe-kunt-het-gebruiken-om-te-groeien