Uitzendbranche maakt veelvuldig gebruik van zakelijke telefonie

Category Telefonie

Dankzij de lage kosten en de grote flexibiliteit, maakt de uitzendbranche veelvuldig gebruik van zakelijke telefonie op basis van VoIP

De rol van de vakbond is minder groot, dan de vakbonden zelf geloven. De meeste jongeren hebben niets met de vakbond en de uitzendbranche is veel belangrijker om serieus genomen te worden.

In Nederland zijn uitzendbureaus aangesloten bij de ABU of NBBU. De ABU is doorgaans voor de grote organisaties en de kleinere vallen onder de NBBU. Dit geldt ook voor een studenten uitzendbureau. Toch kent de branche vele vage constructies die via het buitenland lopen.

Zakelijke telefonie binnen uitzendbranche

De uitzendbranche vraagt de overheid om op te treden deze schijnconstructies. Minister Asscher beloofde begin dit jaar al maatregelen te zullen nemen. Alleen blijkt ingrijpen niet echt eenvoudig. Je hebt namelijk niet alleen te maken met de Europese regelgeving, maar ook met de toepassing van de wet in verschillende landen. De A1-verklaring die landen afgeven voor de continuering van de verzekeringsplicht ligt aan de basis van het probleem. Om schijnconstructies te voorkomen dient een correcte verstrekking uitgewerkt om te bepalen aan welk land de sociale verzekeringspremies moeten worden betaald. In sommige landen, hoofdzakelijk Oost-Europese en Cyprus, wordt een verklaring makkelijk of onterecht afgegeven. Hierdoor ontstaan de schijnconstructies. In de praktijk zorgt dit voor een onrechtmatig gebruik van premiedrukkende voorzieningen in het land waar het uitzendbureau is gevestigd. Om het probleem aan te pakken moeten alle lidstaten bereidwillig zijn. Ondertussen kan nationaal worden gestart met het aanpakken van uitwassen. Dit kan op verschillende niveaus in samenwerking met de bestaande instanties.

Zakelijke telefonie en belastingdienst

Hierbij wordt medewerking gevraagd van de Belastingdienst, Arbeidsinspectie, KvK en SNCU. Sinds 2012 moeten uitzendbureaus zich registreren. Dat moet wel goed gebeuren. Als je de wetgeving van Polen goed kent, loopt een constructie morgen bij wijze van spreken via Roemenië. De nationale aanpak is volgens alle bekende specialisten een kwestie van prioriteiten stellen en politieke daadkracht. Het kosten tenslotte mankracht en geld. Door het niet aan te pakken ontstaat er valse concurrentie binnen de Europese markt. Daarom, liever geld besparen met zakelijke telefonie.

Meer informatie: https://www.zakelijketelefoniespecialisten.nl